menu

Aankoopvoorwaarden L'Ortye Tuin-Deco-Bouw


Wanneer u bij ons tuinmaterialen aanschaft, gaat u automatisch akkoord met onze algemene voorwaarden. Onze algemene voorwaarden zijn:

 

Prijswijzigingen

Door extreme marktomstandigheden kunnen wij niet garanderen dat de prijzen op deze site kloppen. Wekelijks worden we geconfronteerd met plotselinge, grote prijsstijgingen. Het lukt hierdoor niet om de site actueel te houden. Het kan dus voorkomen dat op de offerte die u van ons ontvangt, hogere prijzen staan dan op de website.
Wij kunnen momenteel de geldigheid van een offerte niet langer garanderen dan een dag. Bij extreme prijswijzigingen kunnen prijzen op lopende orders worden verhoogd.

 

Speciaal bestelde materialen

Speciaal bestelde materialen nemen wij helaas niet retour. Opdat wij een continue kwaliteit willen kunnen leveren bestellen wij voornamelijk per commisie zodat alles van één en dezelfde productie/batch is voor iedere klant. Op die manier wordt de kans op kleurverschillen/nuances beperkt. Indien wij van iedereen zouden terugnemen zouden wij continue aan iedereen verschillende producties moeten uitleveren met alle ongemakken van dien. Retourname is in principe altijd mogelijk, echter kunnen wij bij speciaal bestelde materialen helaas geen geld uitkeren. Producten die speciaal besteld zijn, staat meestal een “~” achter de omschrijving.

 

Retourname

Producten die niet speciaal voor u besteld zijn, kunnen wij retour nemen. Het is dan wel noodzakelijk de originele aankopbon van L’Ortye Tuin-Deco-Bouw (waar betreffende materialen op staan) mee te nemen. Van materialen die retour komen gaan echter 15% behandelingskosten van de aanschafprijs af. Deze kosten zijn vanwege administratie en de handelingen die worden gemaakt om de producten retour te nemen. Wij attenderen u daarom ook om niet extreem te veel te nemen maar om ieder geval voldoende te nemen om ongemakken te voorkomen (zie: Snijverlies). Producten dienen binnen 14 dagen retour gebracht te worden. Producten dienen onbeschadigd en onvervuild retour gebracht te worden. Ook dienen deze in de originele verpakking te zitten (zoals bijvoorbeeld keramische tegels die in karton zitten). Indien wij producten retour moeten halen worden er transportkosten van € 95,- incl. BTW berekend. Mits gecombineerd wordt met een levering en retour halen zijn de kosten € 47,50 incl. BTW

Restanten en aanbiedingen worden in de regel niet retour genomen, omdat hier voor geldt: OP=OP.

 

Snijverlies

Wij adviseren te allen tijden om wat extra marge te nemen met betrekking tot het bestellen van materialen. Wij adviseren om minimaal 5% meer te nemen voor breuk en snijverlies. Vaak wordt door de stratenmaker/hovenier gesproken over zelfs 10%! Deze marge kan per situatie ook verschillen. In de ene situatie wordt nauwelijks gezaagd en bij een andere situatie wordt er weer heel veel gezaagd. Wij adviseren om in alle gevallen een aantal tegels/bestrating meer te nemen om ongemakken te voorkomen. Het kan helaas altijd wel eens voorkomen dat er producten beschadigd in het pakket zitten of beschadigd raken bij het verwerken. Om niet stil te komen staan bij het verwerken is het daarom handig om wat extra tegels/bestrating achter te hand te houden. Daarbij kan het zo zijn dat bij een bijbestelling de kans is op een lange levertijd, kleurverschil of structuurverschil vanwege een andere/nieuwe productie.

 

Melden van breuk of beschadigingen

Het melden van breuk of beschadigingen dient binnen 48 uur na levering gedaan te worden. Daarnaast adviseren wij te allen tijden meer te nemen dan daadwerkelijk nodig is (zie: Snijverlies). Aangezien wij met vaak zware producten van voornamelijk beton werken kan het altijd voorkomen dat in de verpakkingen breuk of beschadigingen aan tegels zitten. Een professionele verwerker weet hier wel raad mee. Deze zou 5 tot 10% marge nemen en breuk tegels aan de kant houden om te verzagen en dus pas stukken van te maken. Indien er dus enkele tegels/bestrating breuk zijn dient u dit dus eerst proberen te verzagen voordat wij de reclamatie kunnen aannemen. Bij reclamatie hebben wij een foto nodig van hoe de tegel of bestrating in originele verpakking zit en hebben wij betreffende tegel nodig om te kunnen overleggen aan de leverancier. Iedere klacht, iedere breuk dient vergezeld te gaan van 1 foto. Wij hebben die foto's evt. nodig om te reclameren bij de fabrikant.

 

Berekeningen gemaakt door werknemers van L’Ortye Tuin-Deco-Bouw

Aan berekeningen gemaakt door werknemers van L’Ortye kunnen geen rechten worden ontleend. Wij kunnen dus niet aansprakelijk gesteld worden mochten er onjuiste berekeningen door een van onze werknemers worden gedaan. In de normale gang van zaken dient de opdrachtgever of uitvoerder (stratenmaker/hovenier) alles juist op te nemen qua aantallen en het risico van onjuiste berekeningen op zich te nemen. De verantwoordelijkheid ligt dus bij de opdrachtgever of uitvoerder. Wij als L’Ortye geven echter alleen advies en adviseren daarom ook om berekeningen altijd goed te controleren om ongemakken te voorkomen!

 

Verwerken van materialen

Indien er geen verwerkingshandleiding bij de materialen worden meegeleverd en u niet precies weet hoe betreffend materiaal moet worden verwerkt kunt u altijd contact met ons opnemen. Wij kunnen deze altijd uitgeprint of per mail aan u toe laten komen.

Verwerken = accepteren
Indien producten verwerkt zijn worden door ons geen klachten meer geaccepteerd met betrekking tot kleurverschil, uiterlijk van bestrating, beschadigingen aan bestrating etc. Problemen en/of klachten dienen voor verwerking opgelost te worden en niet achteraf. Logischerwijs betekent dit dat als iets verwerkt wordt dat evt. tekortkomingen geaccepteerd worden.

 

Maatverschil

Sommige beton tegels en bestrating en de meeste natuursteen tegels kunnen afwijken van de weergegeven afmetingen. Betonnen producten worden namelijk in mallen gemaakt en door slijtage van de mallen en drogen van het beton kunnen er maatverschillen ontstaan. Dit is nooit te voorkomen en kan zelfs bij de A-merken voorkomen. Het is daarom belangrijk om goed uit te lijnen van de bestrating. Indien u verschillende kleuren tegels/bestrating wilt combineren is het handig om bestrating van dezelfde serie te nemen. Natuursteen voor buiten wordt bijna nooit gekalibreerd omdat dit te kostbaar wordt. Hierdoor kunnen ook maatverschillen ontstaan in dikte en lengte x breedte. Bij natuursteen is dit voor een professionele verwerker geen probleem. Natuursteen van 2-3 cm. dikte wordt bijna altijd 1 voor 1 in de stabilisatie geklopt. Hierdoor wordt het verschil weg geklopt. Daarnaast wordt natuursteen bijna altijd met een voeg van 3-5 mm. gelegd om de maatverschillen niet te laten opvallen. Indien zonder voeg wordt gelegd kunnen de tegels dus “verspringen” en door het werken van het materiaal kunnen er zelfs stukjes van tegels afspringen! Bij keramische tegels werkt het ietwat anders, zie Keramische tegels / Nominale maat.

 

Tintverschil

Bij ontvangst van pakken dient er gecontroleerd te worden of de productiedatums gelijk zijn. Elke productie kan namelijk anders zijn qua tint of structuur. Het komt helaas vaker voor dat leveranciers verschillende productiedatums uitleveren bij één bestelling. Vaak kan dit geen kwaad en in 99% van de gevallen zorgt dit ook niet voor problemen. Echter mocht u constateren dat u verschillende producties hebt ontvangen en het verschil te groot is dan dient u voor verwerking contact met ons op te nemen, mocht het verschil in uw ogen onacceptabel zijn. Verwerken is namelijk accepteren. Daarbij is vaak kalkuitbloei een van de veroorzakers waardoor er kleur verschil lijkt terwijl het niet altijd zo is. Tintverschillen tussen diverse pallets bestrating komen vrijwel altijd voor, dit heeft vaak met de kalkuitbloei te maken maar ook omdat er natuurlijke mineralen in de producten worden verwerkt waardoor altijd kleine kleurverschillen kunnen voorkomen. Meng daarom altijd goed de pakketten om zo één geheel te krijgen. Bij een klein beetje tintverschil zou u ook beide tegels kunnen nat maken. Indien het verschil dan weg is, is het duidelijk dat kalkuitbloei de veroorzaker is. Bij elk productsoort is het belangrijk om goed te mengen. Dit om kleurkaders te voorkomen.

 

Na en bij bestellingen

Voorkom nabestellingen. Zoals reeds vermeld kan elke partij anders zijn qua kleur en structuur. Het is daarom belangrijk om voldoende te bestellen. Bij bijbestellingen c.q. nabestellingen kan het voorkomen dat er kleur en/of structuur verschillen ontstaan wat als storend ervaren kan worden. Hier zijn dan dus ook geen reclamaties bij mogelijk. Bij nabestelling moet u rekening houden met extra transportkosten en eventuele onvolledige pakket toeslagen.

 

Kalkuitbloei/witte uitslag (witte waas)

Bij alle betonproducten kan kalkuitbloei voorkomen. Dit is inherent bij betonproducten en kan nooit een reden tot een klacht zijn. Beton wordt gemaakt m.b.v. cement. Ongebonden (vrije) kalk kan later vrijkomen en zich op het oppervlakte afzetten. Dit kan zorgen voor een witte waas of witte vlekken. Hoe donkerder het product, hoe beter zichtbaar de kalkuitbloei. Helaas is dit niet te voorkomen en wordt het helaas niet altijd geaccepteerd. Echter kan er niet veel aan gedaan worden en adviseren wij altijd om liever de natuur zijn werking te laten doen. Deze kalkuitbloei zal op den duur ook weer verdwijnen door slijtage van gebruik van de bestrating, vochtig worden van bestrating en slijtage van regen. Dit kan soms maanden tot jaren duren. Om het proces enigszins te versnellen kan de bestrating regelmatig worden bevochtigd, zodat het verdampingsproces gecontinueerd blijft. De witte sluier kan eventueel deels worden verwijderd met een zuur middel, zoals een kalkuitbloei verwijderaar. Echter kan deze een nadelige uitwerking hebben op de bestrating. Laat u daarom altijd goed door ons adviseren en neem contact met ons op. Daarnaast: maak altijd een testvlak op een niet zichtbare plek! Deze kalkuitbloei kan ook voor een blauwige schijn op betonproducten zorgen. Dit lijkt dan op een vlek van olie of iets dergelijks, maar is kalkuitbloei. Vaak wordt ook gezegd dat koolzuurhoudend water en schoonmaakazijn toegepast wordt om kalkuitbloei te verwijderen. Maar nogmaals: KIJK UIT, zure producten kunnen betontegels beschadigen!!

Zorg voor een goede doorluchting van de tegels indien u bloembakken etc. erop plaatst om aftekeningen te vermijden. Als bloembakken of zwembadjes op bestrating wordt gezet kan een steen namelijk niet ademen. Een steen moet kunnen ademen net zoals gras of hout. Als de steen helemaal afgesloten wordt en niet goed kan ademen wordt vaak de kalk uit de steen als een magneet uit de steen getrokken. Ook komt het vaak voor dat de plek anders is geworden qua uiterlijk dan eromheen door verwering, vervuiling etc. Als dan de bloembak bijvoorbeeld wordt weg gehaald blijft er een lelijke kalk afzetting achter wat zeer lang kan duren voordat het bij trekt. Bij gecoate producten trekt de kalk zelfs door de coating heen doordat de steen niet kan ademen. Dit zou eigenlijk niet mogen bij bv. de Marlux gecoate tegels, maar door afsluiting van de tegels is dit wel mogelijk. Er kunnen dus geen reclamaties worden gedaan door afzettingen door het toedoen van factoren door afsluiten van tegels.

 

Monsters (monsterstenen en foto’s zijn altijd indicatief!)

Monsters kunnen altijd afwijken met de werkelijkheid. In beton worden veelal natuurlijke materialen verwerkt waardoor elke productie anders kan zijn qua kleur en structuur. De getoonde monsters in onze showroom kunnen dus afwijken van de geleverde materialen. Dit heeft vaak ook met kalkuitbloei te maken. Hierdoor is het handig om een monster op te vragen van betreffende partij die op dat moment wordt gemaakt. Bij natuursteen is afwijking ook mogelijk. In de mijnen waar de natuursteen wordt gewonnen zijn natuurlijk verschillende stukken en lagen waardoor verschillende kleuren mogelijk zijn. U bent altijd vrij om een monster te bestellen om te bekijken hoe de recente partij uitziet.

 

Controle door de klant

Wij verwachten van u dat niet alleen de controle bij ons ligt, maar ook bij u als klant. Ons advies naar u als klant is om altijd goed te controleren of de materialen op de orderbevestiging/offerte overeen komen met wat u wilt hebben en dus op de prijskaart op het artikel staat. Dit kan aan de hand van de artikelomschrijving en artikelnummer. Ook adviseren wij te allen tijden goed te controleren bij ontvangst van het materiaal en ook voor de verwerking. Het beste is altijd om een paar tegels uit te leggen en te bekijken of het het product is wat u besteld heeft en het voldoet aan de verwachtingen. Verwerken is namelijk accepteren, en als het verwerkt is kan er geen aanspraak gemaakt worden. Ook het advies is om ruim van te voren het materiaal af te laten komen. Er kan geen aanspraak gemaakt worden als bijvoorbeeld stratenmakers niet kunnen verwerken door verkeerd geleverd materiaal.

 

Voorwaarden levering bulk- en/of bouwmaterialen:

– Voor uw gemak kiepen/plaatsen wij bulk- en/of bouwmaterialen zoveel mogelijk op de plaats die u ons aangeeft. Wij sluiten echter iedere aansprakelijkheid uit voor eventuele schade aan uw eigendom of van derden ten gevolge van het lossen van de bulk- en/of bouwmaterialen.
– De kwaliteit van het bulkmateriaal en/of bouwmateriaal dient voor het lossen gecontroleerd te worden.

 

Voorbereiding

Aandachtspunten bij de voorbereiding van het straatwerk:
Het beste resultaat verkrijgt u door uw bestrating te laten verwerken door een professionele stratenmaker of hovenier!
Eerst ontwerpen
Laat van tevoren een goed ontwerp op schaal maken. Vergeet hierbij vooral niet plaatsen zoals deuren, regenpijpen, verlichting en afvoerputjes aan te geven.
Het zandbed
Voor de bovenste laag wordt meestal grijze straatzand (schone rivierzand) of fijne split 2-5mm toegepast. Dit wordt gedaan voor een goede afwatering, waardoor de kans op kalkuitbloei sterk wordt verminderd.
Oprit: Bovenste laag: ca. 5 cm. straatzand, onderste laag: 25-30 cm. gebroken steenpuin (korrelmix).
Terras: Bovenste laag: ca. 10 cm. straatzand, onderste laag: ca. 15 cm. gebroken steenpuin (korrelmix).
Zorg ervoor dat de lagen met en met goed afgetrild worden zodat alles goed “inklinkt”. Vaak wordt op het terras niet gekozen voor korrelmix, maar alleen straatzand en dan vaak 15 tot 20cm straatzand, mits de ondergrond al goed is en niet wegzakt etc.
Houd rekening met de dikte van de sierbestrating bij het bepalen van de uit te graven diepte, houd er rekening mee dat de bestrating ca. 1 cm hoger komt te liggen dan de kantopsluiting. En laat de bestrating minstens 1 cm per meter aflopen. Laat hierbij (wanneer dit mogelijk is) het afschot van de woning af lopen. Dit voorkomt wateroverlast.

 

Plaatsing

Aandachtspunten bij de plaatsing van bestrating:
– Bestrating wordt “opgesloten” door opsluitbanden, hierdoor verschuift de bestrating niet meer. De opsluitbanden worden meestal ca. 1cm lager geplaatst dan de bestrating.
– Zorg dat u altijd haaks begint en dat u tijdens het bestraten ook haaks blijft werken.
– Bestrating die niet voorzien is van afstandhouders dient te allen tijden met een minimale voeg gelegd te worden van ca. 2 mm. Dit voorkomt dat randen van de bestrating zullen beschadigingen. Dit is zeer zeker belangrijk bij strakke ongetrommelde bestrating die niet voorzien is van een facet, maar is feitelijk bij elke bestrating van toepassing. Bij druk (door bijvoorbeeld het aftrillen van bestrating of het oprijden van een auto over de bestrating) kan de bestrating namelijk druk tegen elkaar uit oefenen waardoor er stukken uit kunnen springen. Hiermee wordt ook wel het “knarsen” van de stenen bedoeld. Dit kan zelfs bij gebakken getrommelde bestrating voorkomen, omdat gebakken zeer hard is en de zijkanten kunnen gaan splinteren. Een voeg is tevens belangrijk omdat er te allen tijden voegzand tussen moet, zodat de bestrating zich kan “vastzetten”.

– Tegels niet over elkaar schuiven. Krassen zijn niet of moeilijk te verwijderen.
– Op plaatsen waar u niet uit komt met het patroon, kunt u de stenen op maat zagen (nat). Na het zagen de delen direct goed naspoelen met schoon water en goed schrobben om vlekvorming te voorkomen. Voorkom het druppen van zaagwater op het te verwerken product. Kleine elementen kunnen eventueel ook geknipt worden met een tegelknipper.
– Als u de tegels in de cement wilt verwerken, altijd speciale trasscement gebruiken om problemen te voorkomen.
– Genuanceerde stenen net als alle producten vóór het bestraten goed mixen uit verschillende pakketten en lagen.
– Ook keramische en siertegels zijn uniek in hun structuur en kleurnuancering en daarom dient u, net als bij alle andere producten, ook deze tegels uit verschillende verpakkingen te mengen. Aders, natuurlijke structuren en kleurafwijkingen kunnen voorkomen en zijn géén gebreken maar een gewenst effect (design).

- Geprofileerde stenen: Wanneer u geprofileerde stenen gaat verwerken, dient u rekening te houden met het profiel en hoe dit het best tot zijn recht komt. Bijvoorbeeld bij de GeoPiazza (houtnerf structuur) is het raadzaam de stenen altijd met de structuur mee te verwerken in één en dezelfde richting.

 

Afwerking

Aandachtspunten bij de afwerking van het straatwerk:
-Veeg zand in de voegen, daarna de bestrating goed schoon vegen voordat u gaat aftrillen.
-Tril de bestrating van de rand naar het midden met een lichte trilplaat.
-Om beschadiging en vervuiling te voorkomen dient de trilplaat schoon te zijn en voorzien van een zachte mat (zie Verhuur).
-Tril de bestrating af mits het product minimaal 28 dagen oud is. De productiedatum vind u terug op de productielabels op de pakketten.
-Let wel, er zijn producten die NIET afgetrild mogen worden. Grotere tegels zoals vanaf 50×50 en 60×30 mogen niet getrild te worden omdat er een grotere kans op breuk aanwezig is. Daarnaast mag niet afgetrild worden: bestrating van 4cm of dunner, bestrating in stroken verband, siertegels zoals gecoate tegels, keramische tegels en natuursteen, en tegels met reliëf erin zoals de GeoArdesia lijn.
-Nooit rechtstreeks met de hamer op de tegel kloppen, dit kan tot haarscheuren en/of breuk leiden.
-De voegen vult u op met zilverzand of voor donkere bestrating met zwart zilver/voeg zand. Dit is zand dat na het bestraten wordt ingeveegd zodat de klinkers goed vast komen te liggen en er geen kieren ontstaan. Niet afvoegen met geel (leemhoudend) zand! Dit veroorzaakt namelijk vlekken.
-Laat het overgebleven zand maximaal een week op uw terras liggen. Veeg daarna nog regelmatig zand in de voegen.
– Wij zien spijtig genoeg dat collega verhuurbedrijven te zware trilplaten meegeven en een rubberen mat, om bestrating af te trillen. Wij adviseren u om te allen tijden een trilplaat bij ons te huren. Wij zijn namelijk gespecialiseerd in het aftrillen van bestrating. Bij collega verhuur bedrijven die absoluut niks te maken hebben met verwerken van bestrating geven meestal maar iets mee.. vaak een te zware trilplaat waardoor de bestrating kapot kan gaan en/of scheuren. Onze trilplaat is bewust een lichte trilplaat en ook nog eens voorzien van een zachte (vilten) mat. Door de zachte mat “dempt” de kracht veel meer dan met een rubber mat. Hierdoor zal de kans op beschadigingen een heel stuk minder zijn. Wij kunnen nooit aansprakelijk gesteld worden voor schade ontstaan door aftrillen, dit omdat wij nooit weten hoe afgetrild is geworden.

 

Betaling

Betaling dient vóór levering voldaan te zijn, of te worden betaald bij levering (contant of per pin). De chauffeur met de grote kraanwagen heeft bij uitlevering van de tuinmaterialen (uitzondering bij levering van containers, zand, split, grind etc. en levering met de kleine vrachtwagen MAN) een mobiele pin bij zich. Bij grote bedragen dient u rekening te houden met de pinlimiet, deze kan eenmalig bij uw bank verhoogd te worden, vaak via de bankapp. Ook is het het beste als iemand thuis is om aanwijzingen te geven waar het gelost moet worden. Indien de klant niet thuis is, zal het materiaal niet gelost worden en wordt voor een tweede rit extra kosten in rekening gebracht. Indien producten op een onjuiste plek zijn gelost terwijl er niemand aanwezig was, worden er transportkosten geteld voor het herplaatsen / verzetten van de materialen.

 

Eigendom

Zolang materialen niet betaald zijn, blijven deze in eigendom van L’Ortye Tuin-Deco-Bouw.

 

Aanbetaling

Bij bestelling houden wij in de regel 10-20% aan als aanbetaling. Zeker bij speciaal bestelde of speciaal gemaakte producten is dit essentieel. Bij annulering van de materialen/order wordt de aanbetaling niet terugbetaald. Materialen worden in de regel vrijwel direct besteld, en daarom kunnen wij geen rekening houden met bedenktijd.

 

Reclamaties

Wij zien helaas dat 95% van de reclamaties ontstaan door onjuist gebruik van materialen en/of onjuiste verwerking. Het is daarom belangrijk om een professionele verwerker te nemen om alles te laten verwerken. Voor advies kunt u altijd bij ons terecht maar de verwerking is ook een belangrijk aspect!

 

Lossen/leveren van de materialen

Adviseurs van L’Ortye Tuin-Deco-Bouw kunnen nooit afspraken maken en daarbij dus garanderen of de materialen op een bepaalde plek kunnen komen te staan bij een klant. De chauffeur bepaald ter plekke of de gevraagde losplaats mogelijk is. De kennis en ervaring van de chauffeur staat boven de kennis en ervaring van onze adviseurs. De kraan kan circa 3 tot 4 meter reiken. Dit heeft echter met vele factoren te maken en kan dus ook afwijken.
Houdt bij de levering van de materialen rekening met de volgende factoren:
-Zorg dat er voldoende ruimte is op de leverplaats voor zowel vrachtwagen als de producten. Vrachtwagen lost alleen naast de wagen op één plek.
-Pakketten op een vlakke ondergrond laten plaatsen en niet op elkaar laten stapelen.
-Controleer de producten bij aankomst op eventuele onvolkomenheden in o.a. kleur, structuur en productiedatum, bij twijfel direct contact met ons opnemen.
-Verpakking tot aan verwerking zoveel mogelijk intact laten. Vroegtijdig verwijderen van de hoes kan leiden tot het ontstaan van kalkuitbloei of kleurverschillen.

 

Tijdsindicatie van leveringen

Wanneer er door ons een tijdsindicatie i.v.m. de levering wordt gegeven, kunnen hieraan geen rechten worden ontleend. L’Ortye behoudt zich het recht voor, wijzigingen in het routeschema aan te brengen bij onvoorziene gebeurtenissen. Houd hiermee rekening wanneer ‘derden’ materialen voor u verwerken! Zgn. wachturen kunnen dus niet aan ons doorberekend worden. Het is daarom handig om niet op de dag van verwerken de materialen te laten afkomen maar enkele dagen van te voren.

 

Beschadigingen van trottoir of oprit

De vrachtwagen stopt op de openbare weg naast het trottoir. Indien er op de klant zijn aanwijzing over het trottoir of oprit mag worden gereden en chauffeur hiermee instemt, is evt. breuk en/of beschadigingen van tegels/bestrating op verantwoordelijkheid van de klant. Hiervoor wordt ter plekke een vrijwaringsformulier ondertekend.

 

Voegmiddelen

Op voegmiddelen kunnen wij helaas geen garantie geven. Vaak worden voegmiddelen onjuist gebruikt of toegepast. Dit kan zorgen voor vlekken in en op tegels, cementsluiers etc. Het komt vaak voor dat er een witte waas ontstaat op de tegels door het onjuist toepassen of niet goed schoonmaken van het voegmiddel. Dit trekt meestal weg of is vaak met een speciaal schoonmaakmiddel te reinigingen. Voegen kunnen ook op den duur scheuren vertonen. Dit komt omdat de voeg de zwakste component is van het terras. Wat wij ook vaak zien is dat de tegels niet goed vastliggen in combinatie met de ondergrond en er hierdoor te veel spelingen ontstaan waardoor er scheuren kunnen ontstaan. Cementvoegen kunnen ook vaak lichter uitvallen. Dit komt meestal door kalk die in het cement zit en hierdoor ziet het voegmiddel wat witter of doffer uit. Op den duur zal de kleur dan doorkomen. Het kan ook voorkomen dat bij verkeerde verwerking de kleurstof uit het voegmiddel wordt weg gespoeld.

 

Natuursteen 

Bij natuursteen dient u rekening te houden om extra marge te nemen. Gezien natuursteen van ver komt en veel transport heeft gehad kan er altijd wat beschadigingen aan zijn. Het is daarom belangrijk om extra te nemen. De beschadigde kunnen helaas niet retour en dienen verwerkt te worden als pas stukken. Indien het aantal beschadigingen extreem is dient u voor verwerking contact op te nemen met een van onze werknemers. Verwerkt = aanvaard!

 

Hardsteen

Hardsteen is officieel een zachtsteen maar wordt in de volksmond hardsteen genoemd. Gezien het erg zacht is, is het erg krasgevoelig. Daarnaast is het gevoelig voor zuren. Zuren kan de kalk oplossen in de steen. Hardsteen bevat kalk en zal te allen tijden verkleuren en lichter worden. Dit is zeker het geval bij een gezoete hardsteen.

 

Chinees Graniet (bijvoorbeeld licht grijs en donker grijs graniet)

Licht grijs en donker grijs Chinees Graniet is kei hard maar erg absorberend. In Duitsland staan deze tegels bekend als de “wasserfresser”. Het is daarom belangrijk voor een schone en drainerende ondergrond. Deze tegels zullen zich na een regenbui volzuigen met vocht. Dit heeft geen nadelige gevolgen maar kan als negatief ervaren worden. Daarnaast adviseren wij daarom de tegels op split of monokorn (ook wel drainagemortel genoemd) te verwerken. Ook adviseren wij de tegel niet af te voegen en zeker niet met een epoxy voegmiddel. Helaas worden voegmiddelen vaak onjuist verwerkt waardoor het vlekken kan zorgen. Epoxy wat in de tegel dringt kan na jaren pas eruit slijten. Indien u wilt afvoegen adviseren wij om deze tegel af te voegen met een cementgebonden voeg (zo droog mogelijk). Cement kan altijd nog met een zuur van de tegel worden afgehaald.

 

Chinese Basalt

Basalt is een stollingsgesteente. Door het stollen miljoenen jaren geleden kan het voorkomen dat er “steken” zijn ontstaan. Dit zijn haarscheuren. Wij proberen deze zo veel als mogelijk eruit te laten maar er kunnen altijd helaas haarscheuren in deze basalt tegels zitten. Dit hoort bij het product en is geen reden tot reclamatie. Deze haarscheuren hebben geen negatieve invloed op de kwaliteit van het product. Naast de “steken” is van basalt ook bekend dat aan de onderkant van de tegels vaak “happen” uit de tegels zijn. Dit is vaak bij natuursteen zo maar bij basalt komt dit in de regel meer voor. Aangezien de tegels meestal toch in de stabilisatie worden gelegd, is dit geen negatief aspect en dient dit geaccepteerd te worden. Bij natuursteen gaat het om de oppervlakte, en zolang de oppervlakte gaaf is zou het niks uit mogen maken, dat er “happen” aan de onderkant weg zijn.

 

Keramische tegels

Keramische tegels dienen op een goede ondergrond te worden verwerkt om ongemakken te voorkomen. Deze tegels dienen te allen tijden met een voeg van minimaal 3 mm. worden gelegd (ons advies is 4-5 mm.). Wij adviseren om de tegels op ca. 20 cm. korrelmix, 8 cm. stabilisatie te verwerken (1:6 trasscement door rivierzand mengen met betonmolen). Daarnaast worden de tegels meestal aangebrand in de pure trasscement. Voor een nog betere aanhechting kunt u kiezen voor een hechtmortel of flexibele tegel lijm. Een goed en vast pakket zorgt ervoor dat er minder kans is op breuk en/of scheuren van voegen. Voor verwerkingsvoorschriften kunt u ons te allen tijden benaderen. Wij zullen u dan de verwerkingsvoorschriften direct kunnen laten toekomen.

Cohesie
Indien tegels niet worden afgevoegd, is de kans op “cohesie” groot. Dit betekent dat er water op de tegels blijft staan door oppervlakte spanning. Wanneer er afgevoegd wordt, wordt de spanning gebroken en blijft het water er niet opstaan. Indien bijvoorbeeld keramische tegels op tegeldragers worden verwerkt, is cohesie een bekend fenomeen. Hier kan geen aanspraak op worden gemaakt.

Nominale maat
Keramische tegels worden gemaakt uit gebakken klei. Bij het bakken zet de klei uit en is een strakke afmeting niet haalbaar. Daarom worden de tegels gerectificeerd oftewel teruggezaagd. Veelal wordt er in China teruggezaagd naar 60x60 cm. waarmee de tegel dan ook echt deze maat heeft. Maar in andere landen zoals bv. Italië wordt er gewerkt met een nominale maat of "werkmaat". Dan spreekt men over 60x60 tegels incl. de voeg, die dan 3 mm. is. De tegel zelf is dan dus bv. 59,7x59,7 cm. Wel iets om rekening mee te houden.

Langer dan 70cm (voornamelijk bij langwerpige tegels)
Indien keramische tegels langer dan 70 cm. zijn, dienen ze in een verband verwerkt te worden. Hier wordt dan 1/3 voor aangehouden. Het advies is om deze niet op 1/2 te verwerken. Langere keramische tegels kunnen namelijk, door hun lengte, “krommer” zijn dan bijvoorbeeld 60x60 cm. tegels zijn. Dit komt door het bakken, keramische tegels worden namelijk met 1200 graden gebakken en kunnen daardoor wat “bol” of “hol” gaan staan. Daarom is het belangrijk dat ze verwerkt worden op 1/3 afmetingen (maximale overlapping van 33%). Afwijking (kromming) binnen 6 mm. wordt zelfs al gezien als 1e sortering, en is dus inherent bij keramische tegels (en voornamelijk dan de langwerpige formaten).

Verwerken op split
Ons advies is om keramische tegels op de stabilisatie te verwerken, of op de monokorn (drainage grind). De keramische tegels worden ook wel vaker op de bestratingssplit verwerkt (gebroken maasgrind 2-5 mm.). Dit is echter niet ons advies! De meeste klanten geven aan dat dit er dan goed bij ligt. Wij hebben echter onze bedenkingen erbij. Er zullen namelijk altijd lichte bewegingen in de tegels zijn waardoor er ongemakken kunnen ontstaan. Voegen kunnen bijvoorbeeld gaan breken/scheuren en het kan storend zijn als de tegels los liggen. Wij hebben vernomen van de verwerkers dat ze dan de tegels nog even met lijm insmeren, zodat het toch iets vaster ligt en korrelmix (steenpuin) eronder doen is ook een must.

 

Ondergrond bestrating

Zand
Het is belangrijk dat het juiste zand onder de bestrating wordt verwerkt. Onjuist zand, zoals geel zand, kan voor vlekken in de bestrating zorgen. Geel en/of donker zand wil zeggen dat dit niet goed is schoon gewassen (behalve Black Sparkle = zwart zilverzand). Hier zit dan leem in en dit wil zeggen: kleurstoffen. Deze leem kan in de bestrating of tegels trekken waardoor er lelijke en blijvende vlekken kunnen ontstaan. Het is belangrijk om daarom ook schoongewassen rivierzand onder de bestrating te verwerken. Wij verkopen hier het meeste grijs straatzand voor.
Korrelmix
Om verzakkingen tegen te gaan (voornamelijk bij opritten) wordt meestal een puinlaag aangebracht. Dit wordt ook wel korrelmix genoemd.
Cement
Indien u ervoor kiest om cement te verwerken in de ondergrond moet u er bij stil staan dat het water wel nog goed moet weg kunnen. Regulier cement (zoals bv. Portlandcement) bevat kalk en kan zorgen voor kalkuitbloei (zie witte kalkuitbloei). Dit kan in de tegels trekken en nadelige gevolgen hebben. Het is belangrijk om trasscement te gebruiken. Zeker bij natuursteen (en dan met name de gevoelige natuursteen soorten) vanwege de kalk en cement in de bestrating kan trekken en voor storende en blijvende vlekken kan zorgen.

 

Controle van juiste aantallen

De persoon die de materialen aanschaft (= de klant) is verantwoordelijk om de aantallen te controleren bij levering. Hier kunnen niet achteraf reclamaties worden gedaan omdat er dan geen controle meer mogelijk is. Materialen worden bij ons meerdere malen gecontroleerd en controle dient bij levering ook door de klant zelf gedaan te worden. Natuursteen: flagstones, kinderkoppen etc. worden indicaties doorgegeven van x aantal kg per m2. Hierdoor kan het zijn dat u te veel of te weinig hebt. Hier kunnen geen rechten aan worden ontleend. Het is en blijft een indicatie. Deze natuursteen soorten kunnen namelijk per stuk flink verschillen qua dikte waardoor gewicht per m2 niet 100% te garanderen is. Daarbij is de manier van verwerking ook nog een belangrijke factor, bij traditionele brede voegen heeft men uiteraard meer rendement van de aantal kg. stenen dan bij minimale smalle voegen.

 

Bigbags en Pallets

Op Bigbags zit geen statiegeld en hoeven niet retour. Pallets zonder statiegeld (wegwerppallets) hoeven niet retour. Pallets waar statiegeld op zit (de statiegeld pallets) krijgt u het statiegeld van terug zodra deze in zijn geleverd in combinatie met de originele kassabon van L’Ortye Tuin-Deco-Bouw. De statiegeld pallets dienen door de klant zelf retour gebracht te worden. Als L’Ortye Tuin-Deco-Bouw deze speciaal retour moeten komen halen kunnen hier kosten aan verbonden zijn.

 

Toeslag bigbags

Waarom wordt een toeslag bigbag berekend? De 1e bigbag leveren wij zonder extra kosten mee. Vanaf de 2e bigbag tot en met de laatste berekenen wij € 7,50 per bigbag extra. Dit omdat het erg marginale producten zijn en zeer veel plaats op de wagen innemen. Laat u daardoor goed door een van onze medewerkers adviseren, misschien is los gestort franco aan huis wel een stuk voordeliger! Vaak is het vanaf 3 m3 al interessanter om het los gestort te leveren.

 

Transportkosten

Bij bestellingen vanaf € 1000,- incl. BTW aan tuinmaterialen leveren wij in onze regio de producten franco (zonder transportkosten) bij u aan huis. Binnen de regio is binnen 20 km. af ons magazijn (niet in vogelvlucht maar daadwerkelijke km’s die de vrachtwagen moet afleggen). Indien buiten de regio is moet er besproken worden welke transportkosten er geteld worden. Voor bijvoorbeeld levering in Maastricht komt er meestal een toeslag buiten de regio bij van  € 47,50 incl. BTW. Uitgesloten van de tuinmaterialen zijn de bulk goederen (zoals zand / grind / teelaarde / siersplit los gestort of in bigbags), containers, statiegeldpallets en gebruikte materialen. Bij een orderbedrag onder de € 1000,- incl. BTW aan tuinmaterialen bedragen de leverkosten (binnen de 20 km. regio) € 95,- incl. BTW.
Bij aanbiedingen kunnen er andere condities gelden, voor meer informatie neemt u dan gerust contact met ons op.

Transportkosten bigbags (“bigbag tarief”)
In samenwerking met L’Ortye Transport & milieu hebben wij speciale tarieven voor het leveren van alleen maar bigbags. Dit noemen wij het “bigbag tarief”. Deze bigbags worden dan in combinatie met ACC containers (dit zijn 2,5 m3 containers) geleverd zodra ze in de buurt zijn. Hierdoor kunnen we het helaas niet altijd zo snel leveren zoals u van ons gewend bent. Echter is dit vaak voor de woonplaatsen die niet binnen onze regio liggen. In de regel leveren wij de bigbags uit binnen 5 werkdagen.

Grote of kleine kraanwagen
Wij leveren de materialen standaard met een grote oplegger waar een kraan op zit. In sommige situaties komt het voor dat de vrachtwagen niet in de straat of ter plekke kan komen. Dan is het een optie om een “kleine wagen” te nemen. Dit is een wat kleinere vrachtwagen die iets wendbaarder is. Aangezien op deze vrachtwagen minder geladen worden kan, wordt hier een toeslag voor geteld. Deze is in de meeste gevallen € 47,50 incl. BTW.

 

Offertes

Offertes zijn in de regel 30 dagen geldig, tenzij anders vermeld. Tussentijdse prijswijzigingen en typefouten zijn voorbehouden. Voor veel natuursteen producten gelden vaak maand- of zelfs weekprijzen i.v.m. dollarkoers, zeevracht, aanbod etc.

 

Afhalen van materialen

Bij afhalen van materialen dient u zelf voor een geschikt vervoersmiddel te kiezen. Wij adviseren als u grote tegels, banden, bielzen of traptreden nodig hebt om met een aanhangwagen langs te komen. Deze hebben wij eventueel in de verhuur. Wij helpen iedereen graag maar zware producten tillen wij met een heftruck op en kunnen wij dan ook zo op de aanhangwagen zetten. Indien een aanhangwagen niet aanwezig is en de materialen in een auto geladen dienen te worden is dit op verantwoording van de klant. Zware en grote producten zijn vaak onhandig en lomp. Hierdoor is er kans aanwezig op het beschadigingen van auto. Hiervoor zijn wij niet aansprakelijk.

 

Gruis op split/grind

Als wij split of ander los gestort materiaal leveren kan het anders uitzien dan de monsters in onze vakken. De los gestorte materialen zijn namelijk een natuursteen soort en elke partij kan anders zijn. Daarnaast wordt split en breuksteen gemaakt uit gebroken natuursteen. Bij het breken van het natuursteen komt er veel breek gruis vrij. Dit “koekt” vast op het split en is erg hardnekkig. Vaak kan het enkele weken duren (bij meerdere malen regenen) voordat dit “gruis” van de split af is.

 

Reinigen

Reinig allen met schoon water, eventueel met een zachte (groene) zeep. Synthetische reinigingsmiddelen kunnen uw bestrating schade toe brengen en raden wij derhalve af.

# Groene aanslag (algen en mos)

Alles kan groen worden, zelfs glas kan in principe groen worden! Door invloed van regen, vocht, samenstelling van de ondergrond, de omgeving, het klimaat etc. kan bestrating groen worden of een groene aanslag krijgen. De mate van groen worden is afhankelijk van vele factoren. Bestrating dient men regelmatig schoon te maken. De bestrating is namelijk onderhevig aan vele factoren. Zo is beton bijvoorbeeld vrij poreus en neemt veel vocht op. In een product wat vocht opneemt of op blijft staan, kan algvorming ontstaan, wat zorgt voor een groene aanslag. Bij beton is het vaak wat lastiger schoonmaken, omdat de algvorming dan meestal in en op de steen zit. Vaak door alleen al eens goed te schrobben met een harde schrobber en met wat water, is het al goed weg te krijgen. Om het nog beter weg te krijgen kunnen er ook schoonmaak middelen worden toegepast, wat het schoonmaken bevordert en vereenvoudigt. Als het niet goed weg te krijgen is, of u kiest voor het gemak, zijn er ook super handige producten waarbij schrobben niet eens persé nodig is. Een biologisch afbreekbaar middel als Biomix ATM, of het product Lithofin Allex (op basis van meer chemische grondstoffen), zijn producten die erg goed werken. Daarnaast bestaan er ook sommige natuursteen soorten die in de tegel of sneller op de tegel groen kunnen worden. En er zijn natuursteen soorten en keramische tegels die niet snel groen worden. Echter kunnen bij deze producten zelfs groenvorming ontstaan. Dan heeft het vaak te maken dat er geen of nauwelijks onderhoud wordt gepleegd, en/of dat het terras dan bijna niet of nauwelijks gebruikt wordt, en/of dat de bestrating op een vochtige, schaduwrijke locatie ligt. Er ontstaat dan een oppervlakkige algvorming. Vaak zit dit niet eens er goed aan gehecht en door middel van eens goed te schrobben, is de groene aanslag goed weg te krijgen.

 

Oervorming

Er kunnen roestplekken ontstaan in betonproducten. Oer ontstaat door een mineraal dat zich in het zand of grind bevindt en bij contact met zuurstof en vocht expandeert dit en kan er roestvorming ontstaan. Dit is inherent aan beton en niemand kan hieraan verantwoordelijkheid worden toegewezen. Het is mogelijk om de oervorming uit het betonproduct te boren en deze te herstellen met betonmortel. Het verschijnsel “oerplekken” is niet te voorkomen, en heeft geen invloed op de kwaliteit van onze producten.

 

Bruine vlekken van bladeren op uw sierbestrating/terras

In eerste instantie ziet blad er op uw tegels heel onschuldig uit. Helaas kunnen die verdwaalde blaadjes of zelfs die zorgvuldig aangeharkte hoopjes met blad u veel ergernis bezorgen. Nadat ze een tijdje op uw bestrating hebben gelegen kunnen ze grillige, bruine plekken achterlaten. De vlekvorming wat van de bladeren af komt is (helaas) een natuurlijk verschijnsel en niet te voorkomen als het herfst/winter wordt. De vlekvorming ontstaat doordat er looizuren in de bladeren zitten. Dit trekt na de herfst/winter er ook weer uit/zal “verweren”. Vaak is dit te reinigen met het middel: Lithofin MN Buitenhuisreiniger. Deze is bij ons verkrijgbaar.

 

Korstmossen

Een hardnekkiger verontreiniging zijn korstmossen. Deze bestaan uit verbinden van algen en schimmels. Ze komen in verschillende vormen en kleuren voor. Soms zien ze korstvorming uit, maar in andere gevallen zijn ze blad-, struik- of bekervormig. De beste bestrijdingswijze is zorgen dat de temperatuur van de korstmos dankzij stoom oploopt tot 70 graden Celsius. Doe dit bij droog weer en een buitentemperatuur van minstens 15 graden. De wortels sterven dan af.

 

Onderhoud

Wij raden het gebruik van standaard hoge drukreinigers op alle producten af! Dit omdat de sterke waterstraal van een standaard hogedrukreiniger de bestrating kan toedienen. Vaak wordt sowieso de spuitkop te dicht op de bestrating gehouden waardoor er nog sneller schade ontstaat. Vaak denkt men dat de bestrating goed schoon gemaakt wordt maar eigenlijk wordt de bestrating ook alleen maar grover en opener gemaakt waardoor de bestrating alleen nog maar gevoeliger wordt voor vervuilingen, groenaanslag, mosgroei etc. Ook moet opgepast worden bij de gecoate (verf) producten. De coating kan beschadigingen door de hoge druk straal. Bij beton met kleurechte betonbestrating  kan de sterke waterstraal van een hogedrukreiniger de cementdeeltjes tussen de kleurmineralen wegspuiten. Deze werkt als het feite als lijm tussen de korrels en hierdoor kunnen de korrels loslaten.

Tegels kunnen uitsluitend gereinigd worden met behulp van een terrasreiniger (zie Verhuur). Vaak is goed schrobben met eventueel in combinatie met een goed reinigingsmiddel al voldoende. Degelijk en grondig onderhoud is immers de troef voor een jarenlange mooie uitstraling!

– Pas altijd op voor bladeren en ander organisch afval, sommige soorten bevatten (looi)zuren die in de tegels trekken. Door regelmatig onderhoud en regen zullen deze vlekken geleidelijk weer verdwijnen.
– Pas op met strooizout, het kan de meeste bestratingssoorten beschadigingen, want strooizout is behoorlijk agressief. Er wordt niet voor niks jaarlijks voor miljoenen aan wegdek in de gemeentes vervangen door strooizout schade. Er zijn ook nog eens verschillende soorten strooizouten, met ieder een verschillende werking.
– Vetvlekken, olievlekken en andere vlekken altijd direct afpoetsen.
– Wanneer er met hardere materialen over gecoate tegels geschuurd wordt (bijvoorbeeld steentjes onder schoenen, poten van terrasstoelen etc.) kunnen er krassen op uw tegels ontstaan. Door het belopen zullen deze krassen na verloop van tijd minder zichtbaar worden. Om krassen op gecoate tegels te voorkomen adviseren wij om uw terrasmeubelen te voorzien van rubberdopjes.

 

Garantie

Wij hanteren de wettelijke garantie, deze is in de meeste gevallen 1 jaar. De klacht wordt per melding bekeken en vaak wordt iets uit coulance opgelost.
Sommige leveranciers van ons, oftewel de “merken” hanteren een langere garantie. Bijvoorbeeld In-Lite geeft 5 jaar garantie op de verlichting. Deze staat dan beschreven op de verpakking. Belangrijk is om de verpakking dan te bewaren. Deze garantie is dus de fabrieksgarantie en wordt door de fabriek zelf gegeven. Indien bijvoorbeeld een fabrikant failliet gaat, is de wettelijke garantie van toepassing. Deze is dan, zoals reeds aangegeven, meestal 1 jaar.

 

Aansprakelijkheid

Wij zijn enkel aansprakelijk voor onze producten. Voor bijhorende aspecten, zoals bijvoorbeeld verwerkingskosten van het materiaal, wijzen wij elke aansprakelijk af.

Deze voorwaarden gelden voor elke offerte en orderbevestiging. Als andere afspraken worden gemaakt, ook mondeling, dient alles zwart op wit te worden gezet. Indien dit niet gedaan wordt kunt u uzelf nergens meer op beroepen.